Agenda aankomende exposities
Agenda aankomende exposities Agenda aankomende exposities
E X P O S I T I E S g a l e r i e & m u s e u m p a v i l j o e n b e e l d e n t u i n & b e e l d e n g a l e r ij 31-10 | 23-12 | 2019 g a l e r i e
MANJA HAZENBERG
– objecten van zink
Manja Hazenberg maakt geometrisch
abstracte werken. De afmetingen van de
objecten zijn gebaseerd op de getallenreeks
van Fibonacci. Het is een ritmisch spel van
verhoudingen en van vorm en restvorm. Soms
is het een samenstelling van vrijwel identieke
elementen, waarbij het geheel meer is dan de
som der delen. De objecten zijn gemaakt van
zink. Zij wil de expressieve kracht van het
materiaal tot uitdrukking laten komen. Het
oppervlak is ofwel onbewerkt, of bewerkt met
zuren, waardoor contrasten ontstaan in kleur
en textuur.
JOHANNES BLONK
– objecten van hout
Johannes Blonk maakt geometrisch abstracte
objecten van hout en richt zich op eenvoud,
terughoudendheid: puur en sober. Hij ziet
ruimte als vorm van rijkdom en wil kunst maken
met minder, niet met meer. Een element
teveel of slecht geplaatst kan het evenwicht
al verstoren, net zoals in een Japanse tuin.
Cre‘ren betekent voor hem vernieuwen en
vooruitgaan, het mooiste in zijn leven.
OPENING ZONDAG 3 NOVEMBER OM
15.00 UUR
DOOR DHR. RONALD WILLEMSEN
(ARCHITECT) DIRECTEUR BUREAU ASNOVA
EN BESTUURSLID STICHTING VIERPLUS, beide
te Utrecht.
Voorbezichtiging expositie vanaf 31 oktober.
U bent van harte welkom!
Etta Adriaanse & HansChristiaan Peters