SYSTEMATIC DOUBT Of Rene Lauffer nu als het verleidelijke genie of de bedrieglijke demon van de contemporaine fotografie gezien mag worden, hangt hoegenaamd af van het feit of je van zijn werk danwel het genre van zijn werk houdt. Rene orkestreert rijke beeldcomposities met behulp van foto's die hij in bepaalde perioden en fotosessies - naar thema - vastlegt. Hij doet dat al lang, hij vertegenwoordigt de generatie fotografen waaraan de photoshopgeneratie schatplichtig is. Lauffer werkt op ambachtelijke wijze aan zijn kunst, in zijn systeem van in lagen over elkaar schilderen met foto's is hij wars van hedendaagse trucages . Wat in de beschouwing van zijn werk buiten kijf staat is dat zijn werk aan de grondvesten van de 'fotografische' werkelijkheid knaagt. Waar fotografie een registratie van sence-data betreft, maakt dit de fotografie en-sich tot een hoogst discutabele kunst. Het beeld is vaak reeds ten prooi gevallen aan het moment voordat het licht van de flits is vervaagd. Iedereen is fotograaf, de meesten onder ons zijn dat echter uitsluitend voor zichzelf, Rene Lauffer gaat hier in zijn digitale foto kunst ver overheen. Lauffer componeert als een musicus een droom, of zoals je wilt, werkelijkheid, Ofschoon je feitelijk maar op een manier naar een werk kan kijken,een plaatje, ontdek je vanuit je diepere meer persoonlijke waarneming een rijke schakering aan beeldinformatie die je op heel diverse wijze kan interpreteren. Hiermee wordt het kijken naar het werk van Rene een feest voor de filosofen onder ons. Zij die echter niet van diepgaande gedachten houden kunnen het werk natuurlijk ook gewoon mooi vinden, daar is niets mis mee. Peter Georg d'Angelino Tap
Klik op de foto voor informatie over het werk.
SYSTEMATIC DOUBT Of Rene Lauffer nu als het verleidelijke genie of de bedrieglijke demon van de contemporaine fotografie gezien mag worden, hangt hoegenaamd af van het feit of je van zijn werk danwel het genre van zijn werk houdt. Rene orkestreert rijke beeldcomposities met behulp van foto's die hij in bepaalde perioden en fotosessies - naar thema - vastlegt. Hij doet dat al lang, hij vertegenwoordigt de generatie fotografen waaraan de photoshopgeneratie schatplichtig is. Lauffer werkt op ambachtelijke wijze aan zijn kunst, in zijn systeem van in lagen over elkaar schilderen met foto's is hij wars van hedendaagse trucages . Wat in de beschouwing van zijn werk buiten kijf staat is dat zijn werk aan de grondvesten van de 'fotografische' werkelijkheid knaagt. Waar fotografie een registratie van sence-data betreft, maakt dit de fotografie en-sich tot een hoogst discutabele kunst. Het beeld is vaak reeds ten prooi gevallen aan het moment voordat het licht van de flits is vervaagd. Iedereen is fotograaf, de meesten onder ons zijn dat echter uitsluitend voor zichzelf, Rene Lauffer gaat hier in zijn digitale foto kunst ver overheen. Lauffer componeert als een musicus een droom, of zoals je wilt, werkelijkheid, Ofschoon je feitelijk maar op een manier naar een werk kan kijken,een plaatje, ontdek je vanuit je diepere meer persoonlijke waarneming een rijke schakering aan beeldinformatie die je op heel diverse wijze kan interpreteren. Hiermee wordt het kijken naar het werk van Rene een feest voor de filosofen onder ons. Zij die echter niet van diepgaande gedachten houden kunnen het werk natuurlijk ook gewoon mooi vinden, daar is niets mis mee. Peter Georg d'Angelino Tap
Klik op de foto voor informatie over het werk.