Piet Zegveld Heeft na de Academie voor Beeldende Kunsten Arnhem, de start gemaakt in het kunstenaarschap, als graficus zeefdrukker en schilder. 1985 zijn eerste expositie met zeefdrukken, later volgden aan de HKA Arnhem en diverse kunstinstellingen docent en gastdocentschappen in zeefdruk. Hij woont en werkt in Renkum, exposeert met acryl-schilderijen 3D reliëfs en mixed media werken op papier. 2002 Definitieve stop van grafiek-werkplaats en de zeefdrukkerij. Hij schildert in acrylverf het [VIERKANT]. Een minimale beeldtaal lijnen en vlakken twee en drie-dimensionaal geeft de eenvoud en duidelijkheid van deze autonome vorm weer. Schilderijen, werken op papier en panelen in hout laten beelden zien in een vormentaal welke zichtbaar verwijst naar moderne stromingen en kunststijlen als concrete kunst, geometrie en het constructivisme van de vorige eeuw. Hij zelf omschrijft zijn werk als geometrisch abstract. Het concept 'filter voor het teveel' in Vierkant is abstract. Een Synoniem voor vrijheid visie en intuïtie. Vanuit het concept concrete kunst, [kunstwerken die niet ontstaan uit waarneming, maar uit denkbare processen van een kunstenaar], ontstaat door het toepassen van ordening ritme en herhaling in horizontale verticale en diagonale richting een verborgen beeldtaal. Voorstellingen met composities en patronen in nuances, primaire kleuren of zwart-wit tinten. Licht en beweging is interactief, op elkaar inwerkend het beïnvloed en geeft een constant wisselend beeld met optische effecten van reflectie en schaduwwerking. Het [VIERKANT] signatuur van een beeldtaal.
Klik op de foto voor informatie over het werk.
Klik op de foto voor informatie over het werk.
Piet Zegveld Heeft na de Academie voor Beeldende Kunsten Arnhem, de start gemaakt in het kunstenaarschap, als graficus zeefdrukker en schilder. 1985 zijn eerste expositie met zeefdrukken, later volgden aan de HKA Arnhem en diverse kunstinstellingen docent en gastdocentschappen in zeefdruk. Hij woont en werkt in Renkum, exposeert met acryl- schilderijen 3D reliëfs en mixed media werken op papier. 2002 Definitieve stop van grafiek-werkplaats en de zeefdrukkerij. Hij schildert in acrylverf het [VIERKANT]. Een minimale beeldtaal lijnen en vlakken twee en drie- dimensionaal geeft de eenvoud en duidelijkheid van deze autonome vorm weer. Schilderijen, werken op papier en panelen in hout laten beelden zien in een vormentaal welke zichtbaar verwijst naar moderne stromingen en kunststijlen als concrete kunst, geometrie en het constructivisme van de vorige eeuw. Hij zelf omschrijft zijn werk als geometrisch abstract. Het concept 'filter voor het teveel' in Vierkant is abstract. Een Synoniem voor vrijheid visie en intuïtie. Vanuit het concept concrete kunst, [kunstwerken die niet ontstaan uit waarneming, maar uit denkbare processen van een kunstenaar], ontstaat door het toepassen van ordening ritme en herhaling in horizontale verticale en diagonale richting een verborgen beeldtaal. Voorstellingen met composities en patronen in nuances, primaire kleuren of zwart-wit tinten. Licht en beweging is interactief, op elkaar inwerkend het beïnvloed en geeft een constant wisselend beeld met optische effecten van reflectie en schaduwwerking. Het [VIERKANT] signatuur van een beeldtaal.