Agenda aankomende exposities
Galerie: 07|04|2023 – 05|06|2023 – ‘overzichtsexpositie 1’ - kunstenaars van de galerie Deelnemende kunstenaars: Joke L.C. van Beetem, Roel Berg, Cornelia Bruinewoud, Alice Busschers, Chr. Paul Damsté, Bep van Delden, Conny Dénis, Lisette Dijksterhuis, Ardje de Graaf, Eef de Graaf, Manja Hazenberg, Jan Hendriks, Gerard van der Horst, Jeltje van Houten, Oscar B. Jansen, Johannes Karman, Amerentske Koopman, Riekje Lammers, Els Lemkes, Carry Meijer, Carl Möller, Ed Oosterhoorn, padua-in-stijl (Etta Adriaanse), Herman van de Poll, Cees van Rutten, Kees Sabee (1934-2022), Loes van Schaaijk, Elly Slingenberg, Marga Staatjes, Rob Streng, Eugène Terwindt, Mirjam Tiggeloven, Marja Verhage, Coen Vernooij, Digna Weiss, Piet Zegveld, Wijnand Zijlmans. Museumpaviljoen: 07|04|2023 – 05|06|2023 - expositie ‘stijlcollectie - selectie 1’ U kunt werk zien van: Rina Bakkum (1947-2001), Estella den Boer (1912-2010), Geert van Fastenhout (1935-2016), Ted Felen (1931-2016), Go de Graaf (1945), Vincent Hamel (1931), Berend Hendriks (1918- 1997), Jaap Hoffmann (1938-2012), Johannes Karman (1936), Bert Loman (1943), Gert van Oortmerssen (1963), Georg Ruyter (1913-1982), Kees Sabee (1934-2022), Theo Schuurman (1938-1999), Hendrik Valk (1897-1986), Pieter Wiegersma (1920-2009). Beeldentuin, beeldengalerij & beeldenhuis: 07|04|2023 – 30|10|2023 - ‘Abstractie in Beeld 23’ Deelnemende kunstenaars: Joke L.C. van Beetem, Chr. Paul Damsté, Tije Domburg, Laus Heezemans, Oscar B. Jansen, Guus Jooss, Roland de Jong Orlando, Brigit Klatser, Rob Langendoen, Han Lammers, Bert Loman, Carl Möller, Boudewijn Rikmenspoel, Henk Rusman, Marja Verhage, Coen Vernooij, Henk Zweerus (1920-2005), Wijnand Zijlmans.
E X P O S I T I E S g a l e r i e & m u s e u m p a v i l j o e n b e e l d e n t u i n & b e e l d e n g a l e r ij
Galerie: 07|04|2023 – 05|06|2023 – ‘overzichtsexpositie 1’ - kunstenaars van de galerie Deelnemende kunstenaars: Joke L.C. van Beetem, Roel Berg, Cornelia Bruinewoud, Alice Busschers, Chr. Paul Damsté, Bep van Delden, Conny Dénis, Lisette Dijksterhuis, Ardje de Graaf, Eef de Graaf, Manja Hazenberg, Jan Hendriks, Gerard van der Horst, Jeltje van Houten, Oscar B. Jansen, Johannes Karman, Amerentske Koopman, Riekje Lammers, Els Lemkes, Carry Meijer, Carl Möller, Ed Oosterhoorn, padua- in-stijl (Etta Adriaanse), Herman van de Poll, Cees van Rutten, Kees Sabee (1934-2022), Loes van Schaaijk, Elly Slingenberg, Marga Staatjes, Rob Streng, Eugène Terwindt, Mirjam Tiggeloven, Marja Verhage, Coen Vernooij, Digna Weiss, Piet Zegveld, Wijnand Zijlmans. Museumpaviljoen: 07|04|2023 – 05|06|2023 - expositie ‘stijlcollectie - selectie 1’ U kunt werk zien van: Rina Bakkum (1947-2001), Estella den Boer (1912-2010), Geert van Fastenhout (1935-2016), Ted Felen (1931-2016), Go de Graaf (1945), Vincent Hamel (1931), Berend Hendriks (1918-1997), Jaap Hoffmann (1938-2012), Johannes Karman (1936), Bert Loman (1943), Gert van Oortmerssen (1963), Georg Ruyter (1913-1982), Kees Sabee (1934-2022), Theo Schuurman (1938- 1999), Hendrik Valk (1897-1986), Pieter Wiegersma (1920-2009). Beeldentuin, beeldengalerij & beeldenhuis: 07|04|2023 – 30|10|2023 - ‘Abstractie in Beeld 23’ Deelnemende kunstenaars: Joke L.C. van Beetem, Chr. Paul Damsté, Tije Domburg, Laus Heezemans, Oscar B. Jansen, Guus Jooss, Roland de Jong Orlando, Brigit Klatser, Rob Langendoen, Han Lammers, Bert Loman, Carl Möller, Boudewijn Rikmenspoel, Henk Rusman, Marja Verhage, Coen Vernooij, Henk Zweerus (1920-2005), Wijnand Zijlmans.