Agenda aankomende exposities
Galerie: 09|06|2023 – 21|08|2023 - ‘overzichtsexpositie 2’- kunstenaars van de galerie Deelnemende kunstenaars: Joke L.C. van Beetem, Roel Berg, Cornelia Bruinewoud, Alice Busschers, Chr. Paul Damsté, Bep van Delden, Conny Dénis, Lisette Dijksterhuis, Ardje de Graaf, Eef de Graaf, Manja Hazenberg, Jan Hendriks, Gerard van der Horst, Jeltje van Houten, Oscar B. Jansen, Johannes Karman, Amerentske Koopman, Riekje Lammers, Ageeth Leemkuil, Els Lemkes, Carrie Meijer, Carl Möller, Ed Oosterhoorn, padua-in-stijl (Etta Adriaanse), Herman van de Poll, Cees van Rutten, Kees Sabee (1934-2022), Loes van Schaaijk, Elly Slingenberg, Marga Staatjes, Rob Streng, Eugène Terwindt, Mirjam Tiggeloven, Marja Verhage, Coen Vernooij, Digna Weiss, Piet Zegveld, Wijnand Zijlmans. Museumpaviljoen: OTTO HAMER (1938-2020) 11 |06 | 2023 - 21 | 08 | 2023 Op 11 juni start, in samenwerking met de Stichting Stijl Foundation, een expositie betreffende werken van Otto Hamer (1938-2020) in ons Museumpaviljoen. Er zal werk te zien zijn wat in de Stijl Foundation is opgenomen, maar er zijn ook werken te koop. Otto Hamer is in 2020 overleden en heeft een indrukwekkend oeuvre achter gelaten. Het werk van Otto Hamer kan geometrisch-constructief genoemd worden of desgewenst concrete kunst. Hij heeft eens gezegd dat de gehanteerde methode wordt geëxposeerd, niet iets anders, geen emotie, geen verhaal en ook geen gezoek naar betekenis. Het is wat het is. Hij voelde zich geïnspireerd door De Stijl-kunstenaars zoals, Theo van Doesburg, Piet Mondriaan en Bart van der Leck. Graag nodigen wij en het bestuur van de Stijl Foundation, u van harte uit om bij de opening aanwezig te zijn op zondag 11 juni om 15.00 uur. Het werk van Otto Hamer zal worden toegelicht door mevrouw Annemarie Born, mede beheerder collectie Otto Hamer. Beeldentuin, beeldengalerij & beeldenhuis: 07|04|2023 – 30|10|2023 - ‘Abstractie in Beeld 23’ Deelnemende kunstenaars: Joke L.C. van Beetem, Chr. Paul Damsté, Tije Domburg, Laus Heezemans, Oscar B. Jansen, Guus Jooss, Roland de Jong Orlando, Brigit Klatser, KunstConstructie (Françoise Braun en Casper van Teijgeler), Rob Langendoen, Han Lammers, Bert Loman, Carl Möller, Boudewijn Rikmenspoel, Henk Rusman, Marja Verhage, Coen Vernooij, Henk Zweerus (1920-2005), Wijnand Zijlmans.
E X P O S I T I E S g a l e r i e & m u s e u m p a v i l j o e n b e e l d e n t u i n & b e e l d e n g a l e r ij
Galerie: 09|06|2023 – 21|08|2023 - ‘overzichtsexpositie 2’- kunstenaars van de galerie Deelnemende kunstenaars: Joke L.C. van Beetem, Roel Berg, Cornelia Bruinewoud, Alice Busschers, Chr. Paul Damsté, Bep van Delden, Conny Dénis, Lisette Dijksterhuis, Ardje de Graaf, Eef de Graaf, Manja Hazenberg, Jan Hendriks, Gerard van der Horst, Jeltje van Houten, Oscar B. Jansen, Johannes Karman, Amerentske Koopman, Riekje Lammers, Ageeth Leemkuil, Els Lemkes, Carrie Meijer, Carl Möller, Ed Oosterhoorn, padua-in-stijl (Etta Adriaanse), Herman van de Poll, Cees van Rutten, Kees Sabee (1934-2022), Loes van Schaaijk, Elly Slingenberg, Marga Staatjes, Rob Streng, Eugène Terwindt, Mirjam Tiggeloven, Marja Verhage, Coen Vernooij, Digna Weiss, Piet Zegveld, Wijnand Zijlmans. Museumpaviljoen: OTTO HAMER (1938-2020) 11 |06 | 2023 - 21 | 08 | 2023 Op 11 juni start, in samenwerking met de Stichting Stijl Foundation, een expositie betreffende werken van Otto Hamer (1938-2020) in ons Museumpaviljoen. Er zal werk te zien zijn wat in de Stijl Foundation is opgenomen, maar er zijn ook werken te koop. Otto Hamer is in 2020 overleden en heeft een indrukwekkend oeuvre achter gelaten. Het werk van Otto Hamer kan geometrisch-constructief genoemd worden of desgewenst concrete kunst. Hij heeft eens gezegd dat de gehanteerde methode wordt geëxposeerd, niet iets anders, geen emotie, geen verhaal en ook geen gezoek naar betekenis. Het is wat het is. Hij voelde zich geïnspireerd door De Stijl-kunstenaars zoals, Theo van Doesburg, Piet Mondriaan en Bart van der Leck. Graag nodigen wij en het bestuur van de Stijl Foundation, u van harte uit om bij de opening aanwezig te zijn op zondag 11 juni om 15.00 uur. Het werk van Otto Hamer zal worden toegelicht door mevrouw Annemarie Born, mede beheerder collectie Otto Hamer. Beeldentuin, beeldengalerij & beeldenhuis: 07|04|2023 – 30|10|2023 - ‘Abstractie in Beeld 23’ Deelnemende kunstenaars: Joke L.C. van Beetem, Chr. Paul Damsté, Tije Domburg, Laus Heezemans, Oscar B. Jansen, Guus Jooss, Roland de Jong Orlando, Brigit Klatser, KunstConstructie (Françoise Braun en Casper van Teijgeler), Rob Langendoen, Han Lammers, Bert Loman, Carl Möller, Boudewijn Rikmenspoel, Henk Rusman, Marja Verhage, Coen Vernooij, Henk Zweerus (1920-2005), Wijnand Zijlmans.