Agenda aankomende exposities
Exposities 2024. Galerie: 19|4 tot 10|6|2024 Expositie ‘kunstenaars van de galerie’ Openingsweekend vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 april. Deelnemende kunstenaars: Joke L.C. van Beetem, Roel Berg, Cornelia Bruinewoud, Alice Busschers, Chr. Paul Damsté, Conny Dénis, Lisette Dijksterhuis, Ardje de Graaf, Eef de Graaf, Jan Hendriks, Gerard van der Horst, Jeltje van Houten, Oscar B. Jansen, Johannes Karman, Amerentske Koopman, Riekje Lammers, Ageeth Leemkuil, Els Lemkes, Carrie Meijer, Carl Möller, Ed Oosterhoorn, padua-in-stijl (Etta Adriaanse), Herman van de Poll, Cees van Rutten, Loes van Schaaijk, Elly Slingenberg, Marga Staatjes, Rob Streng, Eugène Terwindt, Mirjam Tiggeloven, Marja Verhage, Coen Vernooij, Digna Weiss, Wijnand Zijlmans. Museumpaviljoen: 19|4 tot 10|6|2024 Verkoopexpositie van werken van overleden kunstenaars. Estella den Boer (1912-2010), Henk Erkelens (1937-2011), Otto Hamer (1938-2020), Harry van Kuyk (1929-2008), Bas Maters (1949-2006), Henk Miechels (1915-2001), Roel Rolleman (1938-2012), Kees Sabee (1934-2022), Kees Segers (1947-2019), Marina Wagner-Mohr (1930- 2020), Henk Zweerus (1912-2005), Hedwig Zweerus-Weber (1922- 1987) Beeldentuin, beeldengalerij & beeldenhuis: 19|04 tot 14|10|2024 ‘Abstractie in Beeld 24’ Joris Baudoin, Joke L.C. van Beetem, Chr. Paul Damsté, Michiel Deylius, Tije Domburg, Laus Heezemans, Oscar B. Jansen, Guus Jooss, Jan Kroon, Brigit Klatser, KunstConstructie – (Françoise Braun en Casper van Teijgeler),Han Lammers, Bert Loman, Bas Maters (1949-2006), Carl Möller, Boudewijn Rikmenspoel, Henk Rusman, Marja Verhage, Coen Vernooij, Henk Zweerus (1920-2005), Hedwig Zweerus-Weber (1922- 1987), Wijnand Zijlmans.
E X P O S I T I E S g a l e r i e & m u s e u m p a v i l j o e n b e e l d e n t u i n & b e e l d e n g a l e r ij
Exposities 2024. Galerie: 19|4 tot 10|6|2024 Expositie ‘kunstenaars van de galerie’ Openingsweekend vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 april. Deelnemende kunstenaars: Joke L.C. van Beetem, Roel Berg, Cornelia Bruinewoud, Alice Busschers, Chr. Paul Damsté, Conny Dénis, Lisette Dijksterhuis, Ardje de Graaf, Eef de Graaf, Jan Hendriks, Gerard van der Horst, Jeltje van Houten, Oscar B. Jansen, Johannes Karman, Amerentske Koopman, Riekje Lammers, Ageeth Leemkuil, Els Lemkes, Carrie Meijer, Carl Möller, Ed Oosterhoorn, padua-in-stijl (Etta Adriaanse), Herman van de Poll, Cees van Rutten, Loes van Schaaijk, Elly Slingenberg, Marga Staatjes, Rob Streng, Eugène Terwindt, Mirjam Tiggeloven, Marja Verhage, Coen Vernooij, Digna Weiss, Wijnand Zijlmans. Museumpaviljoen: 19|4 tot 10|6|2024 Verkoopexpositie van werken van overleden kunstenaars. Estella den Boer (1912- 2010), Henk Erkelens (1937- 2011), Otto Hamer (1938- 2020), Harry van Kuyk (1929-2008), Bas Maters (1949-2006), Henk Miechels (1915-2001), Roel Rolleman (1938-2012), Kees Sabee (1934-2022), Kees Segers (1947-2019), Marina Wagner-Mohr (1930-2020), Henk Zweerus (1912-2005), Hedwig Zweerus-Weber (1922-1987) Beeldentuin, beeldengalerij & beeldenhuis: 19|04 tot 14|10|2024 ‘Abstractie in Beeld 24’ Joris Baudoin, Joke L.C. van Beetem, Chr. Paul Damsté, Michiel Deylius, Tije Domburg, Laus Heezemans, Oscar B. Jansen, Guus Jooss, Roland de Jong Orlando, Jan Kroon, Brigit Klatser, KunstConstructie – (Françoise Braun en Casper van Teijgeler),Han Lammers, Bert Loman, Bas Maters (1949-2006), Carl Möller, Boudewijn Rikmenspoel, Henk Rusman, Marja Verhage, Coen Vernooij, Henk Zweerus (1920-2005), Hedwig Zweerus-Weber (1922-1987), Wijnand Zijlmans.