Stichting Stijl Foundation

De Stijl Foundation is een stichting, opgericht in 2012 te Arnhem, voor het behoud en zichtbaar houden van het

werk van overleden kunstenaars met abstract werk en een voorkeur voor geometrie. Galerie Stijl heeft op het terrein

een expositie paviljoen gebouwd, wat ondermeer dient als museum voor deze stichting. Met het exposeren van het

werk van de kunstenaars uit deze stichting blijft de kunstzinnige-, culturele- en educatieve waarde voor de

maatschappij behouden. De stichting heeft zelf kunstwerken in bezit en veel werken in langdurig bruikleen en stelt

hiermee wisselende exposities samen.

Draagt u dit initiatief een warm hart toe, dan is een éénmalige financiële bijdrage of donateur­schap van harte

welkom. Informatie over deze stichting zie: www.stichtingstijlfoundation.com.

31 okt. tot 23 dec. 2019 – KunstKado – ‘KunstKado’ – Geef, met zicht op de komende feestdagen, eens ‘KunstKado’. Werken van ruim 30 kunstenaars in diverse technieken: schilderijen, grafiek, objecten, keramiek, beelden, sieraden, boeken, kaarten enz.

Stichting Stijl Foundation

De Stijl Foundation is een stichting, opgericht in 2012 te

Arnhem, voor het behoud en zichtbaar houden van het werk

van overleden kunstenaars met abstract werk en een

voorkeur voor geometrie. Galerie Stijl heeft op het terrein

een expositie paviljoen gebouwd, wat ondermeer dient als

museum voor deze stichting. Met het exposeren van het werk

van de kunstenaars uit deze stichting blijft de kunstzinnige-,

culturele- en educatieve waarde voor de maatschappij

behouden. De stichting heeft zelf kunstwerken in bezit en

veel werken in langdurig bruikleen en stelt hiermee

wisselende exposities samen.

Draagt u dit initiatief een warm hart toe, dan is een

éénmalige financiële bijdrage of donateur­schap van harte

welkom. Informatie over deze stichting zie:

www.stichtingstijlfoundation.com.