Stichting Stijl Foundation

De Stijl Foundation is een stichting, opgericht in 2012 te Arnhem, voor het behoud en zichtbaar houden van het werk van

overleden kunstenaars met abstract werk en een voorkeur voor geometrie. Galerie Stijl heeft op het terrein een expositie

paviljoen gebouwd, wat ondermeer dient als museum voor deze stichting. Met het exposeren van het werk van de

kunstenaars uit deze stichting blijft de kunstzinnige-, culturele- en educatieve waarde voor de maatschappij behouden. De

stichting heeft zelf kunstwerken in bezit en veel werken in langdurig bruikleen en stelt hiermee wisselende exposities

samen.

Draagt u dit initiatief een warm hart toe, dan is een éénmalige financiële bijdrage of donateur­schap van harte welkom.

Informatie over deze stichting zie: www.stichtingstijlfoundation.com.

MUSEUMPAVILJOEN

STIJL

(o.a. voor Stichting Stijl Foundation)

De Stijl Foundation is een stichting, opgericht in 2012

te Arnhem, voor het behoud en zichtbaar houden van

het werk van overleden kunstenaars met abstract werk

en een voorkeur voor geometrie. Galerie Stijl heeft op

het terrein een expositie paviljoen gebouwd, wat

ondermeer dient als museum voor deze stichting. Met

het exposeren van het werk van de kunstenaars uit

deze stichting blijft de kunstzinnige-, culturele- en

educatieve waarde voor de maatschappij behouden.

De stichting heeft zelf kunstwerken in bezit en veel

werken in langdurig bruikleen en stelt hiermee

wisselende exposities samen.

Draagt u dit initiatief een warm hart toe, dan is een

éénmalige financiële bijdrage of donateur­schap van

harte welkom. Informatie over deze stichting zie:

www.stichtingstijlfoundation.com.