Digna Weiss De zichtbare werkelijkheid is van een veelheid aan verschijningsvormen en tegenstellingen, om me daartoe te verhouden zoek ik voortdurend naar evenwicht, ordening en samenhang. Door een eigen parallelle wereld te creëren kan er eventueel overzicht ontstaan. De inspiratie bronnen voor mijn werk zijn de processen en ordeningen achter de zichtbare werkelijkheid, het zijn o.a. de mathematische regelmatigheden in de natuur. Ik werk vanuit serieel geordende processen, verwant aan de processen die aan de natuurlijke vormen ten grondslag liggen. Beweging en verandering zijn daarin belangrijke thema’s. Mijn werk ontstaat door het van te voren bedenken en consequent toepassen van spelregels en werkprocessen. Het werkproces wordt mede bepaald door de keuze van het beeldmateriaal, de werking hiervan, het formaat. Deze zelf opgelegde regels vertegenwoordigen voor mij de spanning om in beperking een zo groot mogelijke vrijheid te krijgen. Regels die het verstandelijke vertegenwoordigen tegenover de gevoelsmatigheid van mijn handschrift, de kleurkeuze en de verfbehandeling. Mijn werk is uit vele lagen opgebouwd, er ontstaan constructies die associaties oproepen met verschillende sferische doorzichten en ruimten. Ruimten tussen abstractie en werkelijkheid, tussen strak geschilderd en met atmosferische losse toets. Het abstracte beeld dat zich uiteindelijk ontvouwt verwijst naar zijn eigen concrete werkelijkheid.
Klik op de foto voor informatie over het werk.
Digna Weiss De zichtbare werkelijkheid is van een veelheid aan verschijningsvormen en tegenstellingen, om me daartoe te verhouden zoek ik voortdurend naar evenwicht, ordening en samenhang. Door een eigen parallelle wereld te creëren kan er eventueel overzicht ontstaan. De inspiratie bronnen voor mijn werk zijn de processen en ordeningen achter de zichtbare werkelijkheid, het zijn o.a. de mathematische regelmatigheden in de natuur. Ik werk vanuit serieel geordende processen, verwant aan de processen die aan de natuurlijke vormen ten grondslag liggen. Beweging en verandering zijn daarin belangrijke thema’s. Mijn werk ontstaat door het van te voren bedenken en consequent toepassen van spelregels en werkprocessen. Het werkproces wordt mede bepaald door de keuze van het beeldmateriaal, de werking hiervan, het formaat. Deze zelf opgelegde regels vertegenwoordigen voor mij de spanning om in beperking een zo groot mogelijke vrijheid te krijgen. Regels die het verstandelijke vertegenwoordigen tegenover de gevoelsmatigheid van mijn handschrift, de kleurkeuze en de verfbehandeling. Mijn werk is uit vele lagen opgebouwd, er ontstaan constructies die associaties oproepen met verschillende sferische doorzichten en ruimten. Ruimten tussen abstractie en werkelijkheid, tussen strak geschilderd en met atmosferische losse toets. Het abstracte beeld dat zich uiteindelijk ontvouwt verwijst naar zijn eigen concrete werkelijkheid.
Klik op de foto voor informatie over het werk.